Non Resident Disclamer

DISCLAIMER – IMPORTANT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Aceste material nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra valori mobiliare în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, astfel cum a fost modificată sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia. În consecință, cu excepția cazului în care se aplică vreo excepție în baza legilor relevante aplicabile valorilor mobiliare, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă. Nu va exista o ofertă publică a obligatiunilor în Statele Unite ale Amercii.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv (i) persoanelor din statele membre ale Spatiului Economic European care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul („Directiva 2003/71/CE”) („Investitori Calificați”); în plus, în Marea Britanie, acest document este distribuit și este destinat exclusiv Investitorilor Calificați care sunt persoane care au o experiență profesională în domeniul investițiilor, care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 („Promovarea Financiară”), Ordinul 2005 cu modificarile ulterioare („Ordinul”) și care sunt entități ce se incadrează în prevederile articolului 49(2)(a)-(d) al Ordinului și cărora este legal să li se comunice în orice alt mod (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane Relevante”) și (ii) în fiecare stat în care obligațiunile sunt oferite, pe bază de invitație adresată de către intermediari, către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv România), altele decât Investitori Calificați, toate aceste persoane cărora oferta menționată mai sus le este adresată fiind denumite în mod colectiv drept „Investitori Eligibili”. Orice investiție sau activitate de investiții la care se referă prezentul document se adresează exclusiv Persoanelor Relevante din Marea Britanie și Investitorilor Calificați din orice stat membru al Spațiului Economic European, altul decât Marea Britanie și în fiecare stat în care obligațiunile sunt oferite, se adresează pe bază de invitație făcută de către intermediari către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitori Calificați și se va încheia numai cu aceste persoane.

În cazul în care nu vi se permite să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la permisiunea de a vizualiza aceste documente, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu ar fi legale.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a disclaimer-ului

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în Australia, Canada, Japonia sau în altă jurisdicție în care accesarea acestor materiale nu ar fi legală, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau din orice alt teritoriu unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles disclaimer-ul de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că accesez versiunile electronice ale documentelor din proprie inițiativă și sunt Persoană Relevantă din Marea Britanie sau Investitor Calificat din orice stat membru al Spațiului Economic European, altul decât Marea Britanie și confirm faptul că mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.

Acest articol este disponibil si in limba Engleză

 
 
  • RSS WallStreet.ro

    • A apărut o eroare, care, probabil, înseamnă că fluxul nu funcționează. Reîncercă mai târziu.
  •